Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
LỜI NGƯỜI CÒN GHI LẠI

Tác giả: Thượng Tọa Thích Chân Tính

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Trong thế gian tất cả vạn vật theo luật vô thường mà tan hoại, trở thành hư vô. Nhưng có những điều trở thành bất hủ, đó chính là những tâm gương đạo đức và trí tuệ, sống mãi muôn đời với thời gian. Quyển Lời Người Còn Ghi Lại, hoài niệm tri ân Sư Tổ khai sơn chùa Hoằng pháp. Kết tập những điều Tổ dạy, những văn kệ khuyến tu của Ngài, tập hợp trình tự những bài viết hoặc ngắn hoặc dài, nội dung nhắc nhở chỉ bảo để tu tập.