Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại

Tác giả: Peter F.Drucker

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu