Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Vị giám đốc một phút và bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

Tác giả: Ken Blanchard-Steve Gottry

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu