Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Thành phố Hồ Chí Minh đầu tàu - đột phá

Tác giả: Báo Nhân dân - Thành ùy Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 0


Thành phố Hồ Chí Minh đầu tàu - đột phá

Tác giả: Báo Nhân dân - Thành ùy Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Việc tăng cường công tác thông tin về Thành phố Hồ Chí Minh trên các ấn phẩm báo Nhân Dân theo Chương trình hợp tác giữa Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và báo Nhân Dân từ năm 2011 đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được bạn dọc đánh giá cao, trở thành kênh thông tin quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn. Với ý nghĩa đó, báo Nhân Dân phối hợp Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách Thành phố Hồ Chí Minh Đầu tàu - Đột phá. Sách tập hợp và tuyển chọn các bài viết đăng trên các ấn phẩm báo Nhân Dân trong những năm gần đây.

Mong rằng, cuốn sách sẽ là nguồn tư liệu tham khảo cần thiết để bạn đọc hiểu và yêu hơn Thành phố Hồ Chí Minh, cùng chung tay xây dựng Thành phố Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình.

--- Trích Lời giới thiệu ---