Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Multi-Loop PID Controller: Analysis, Design, And Tuning For Multivariable Processes

Tác giả: PGS. TS. Trương Nguyễn Luân Vũ

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu