Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Câu chuyện văn hóa

Tác giả: Huỳnh Ngọc Trảng

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

Đây là tuyển tập những bài viết đã đăng trên các báo, tạp chí từ những năm 1980 đến nay về những câu chuyện liên quan đến văn hóa, đặc biệt là các vấn đề có lúc đã trở thành thời sự. Do vậy, việc tuyển chọn, ưu tiên trước hết là các bài viết đến nay vẫn còn… ý nghĩa và kế đó là những bài viết có nội dung còn coi được - theo đánh giá chủ quan của mình.

Tập sách này ra đời khởi đi từ nhu cầu sưu tập của một số bạn bè thân thích và kế đó, là “nhu cầu có để đọc” của các bạn trẻ hiếu học và hay quan tâm đến các vấn đề lịch sử - văn hóa. Một mặt, do những lời yêu cầu trên và mặt khác, chính nhờ những đóng góp của các thân hữu một số bài viết tác giả không còn giữ được mà tập sách Câu chuyện Văn hóa này, cũng như các tập sách Đọc lại cổ tích và Gia Định - Sài Gòn - Ký ức lịch sử - văn hóa, có được nội dung dày dặn. Do đó, nhân sách được xuất bản, tôi xin chân thành cảm ơn những đóng góp quý báu của các thân hữu này. Chúng tôi cũng đặc biệt cám ơn Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã dành mọi điều thuận lợi cho việc ra mắt tập sách.

HNT