Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lược khảo văn học (Tập 2): Ngôn ngữ Văn Chương và Kịch

Tác giả: Nguyễn Văn Trung

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Nội dung cuốn Lược khảo văn học (Tập 2) cũng là kết quả những suy nghĩ tìm kiếm đã được trình bày trong một lớp về văn học ở trường Đại học Văn khoa. Chương đầu bàn về ngôn ngữ văn chương, ngôn ngữ của thơ và tiểu thuyết, hay là vấn đề văn vần văn xuôi. Ngôn ngữ văn chương là một sự kiện ngôn ngữ. Do đó, việc tìm hiểu ngôn ngữ văn chương không thể không dựa trên những khoa học về ngôn ngữ như ngữ học tổng quát, cổ ngữ học, ngữ âm học, ngữ pháp học v.v… Từ trước đến nay, hình như chưa có những cố gắng tìm hiểu văn chương một cách quy mô dựa trên những dữ kiện ngữ học, ngữ pháp, ngữ âm của tiếng Việt nói riêng và của ngôn ngữ nói chung. Hiện nay việc xây dựng những bộ môn này mới chỉ ở bước đầu.

Chương hai bàn về kịch. Chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề kịch là bộ môn văn chương hay là bộ môn nghệ thuật tạo hình. Chương ba nhằm phác họa một đôi nét lớn về những vấn đề trên, dựa vào những ý kiến mới nhất đã được nêu lên trong những cuộc tranh luận gần đây giữa các nhà phê bình.

Trích Lời nói đầu