Chi tiết sách
Giáo trình luyện dịch Trung cao cấp tiếng Hàn Quốc

Tác giả: Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata - Chủ biên: Lê Huy Khoa

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Cuốn sách tập hợp các bài phát biểu, kịch bản, các loại hợp đồng, mẫu công văn, thư hồi đáp, bản tin tiếng Hàn, điều lệ công ty Hàn quốc, nội qui công ty từ nhiều nguồn khác nhau v.v...

Sách được trình bày từ phiên dịch (dịch nói) đến biên dịch (dịch viết), từ những bài đơn giản đến những bài phức tạp đại đa số là tiếng Hàn cùng với các từ chuyên môn, nhưng cũng có cả những bài mẫu tiếng Việt để luyện dịch sang tiếng Hàn để giúp các bạn làm công tác biên phiên dịch có thể dịch một cách nhuần nguyễn và giống người bản xứ hơn.