Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Những áng văn xuôi quốc ngữ đầu tiên:chuyện đời xưa,chuyện khôi hài,chuyện giải buồn, truyện Phansa diễn ra quốc ngữ

Tác giả: Trần Nhật Vy (Sưu tầm và giới thiệu)

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Sách này sưu tập tác phẩm của ba tác giả:

Trương Vĩnh Ký có các truyện:

(1) Chuyện đời xưa

(2) Chuyện khôi hài

Huỳnh Tịnh Của với hai tác phẩm:

(1) Chuyện giải buồn

(2) Chuyện giải buồn cuốn sau

Trương Minh Ký với tác phẩm Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ.

--- Trích Lời mở đầu ---