Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Kế thừa và phát huy những giá trị di sản Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Thị Mạo

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta, người chiến sĩ kiên cường trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, một danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới.

Người mất đi, nhưng đã để lại cho Đảng và nhân dân ta một di sản vô cùng to lớn và quý báu. Đó là bản thân cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, là tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách của Người. Một con người từ buổi thiếu niên cho đến phút cuối cùng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Những cống hiến của người đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới mãi mãi trường tồn.

Xuất phát từ long kính yêu vô hạn đối với Bác, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2019) và tiến tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của người (19/5/1890 - 19/5/2020), chúng tôi xin tập hợp một số bài viết, bài nghiên cứu (đã in hoặc chưa in) về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình công tác ở các Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội và TP. HCM cũng như sau này. Chúng tôi coi đây là món quà nhỏ dâng lên Bác kính yêu và gửi đến bạn đọc gần xa, góp phần tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, về tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với miền Nam và sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, về những lời dặn dò của Người thể hiện trong Di chúc trước lúc Người đi xa…