Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Luật sư Vũ Trọng Khánh cuộc đời và sự nghiệp

Tác giả: Nhiều tác giả

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Cuốn “Luật sư Vũ Trọng Khánh - Cuộc đời và sự nghiệp” gồm các bài viết của Luật sư Vũ Trọng Khánh, của bạn bè, đồng nghiệp và những người thân trong gia đình của luật sư. Ngoài các bài viết đã được in trong cuốn “Luật sư Vũ Trọng Khánh - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên” do Nhà xuất bản Tri thức ấn hành năm 2015, trong lần xuất bản này, cuốn sách đã được bổ sung một số bài viết, tư liệu, hình ảnh quý thể hiện tình cảm với Luật sư Vũ Trọng Khánh - vị Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên, một lão thành cách mạng có uy tín trong giới luật và luật sư nước nhà.

--- Trích Lời Nhà xuất bản ---