Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình xã hội học Đại Cương

Tác giả: TS. Trương Thị Hiền

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Trong chương trình đào tạo các ngành có trình độ đại học, học phần Xã hội học đại cương là học phần của khối kiến thức khoa học xã hội thuộc nội dung kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về tri thức xã hội học, bao gồm: khái quát về khoa học xã hội học; phương pháp nghiên cứu xã hội học; một số chủ đề nghiên cứu của xã hội học như là: cơ cấu xã hội; hành động xã hội và tương tác xã hội; cá nhân và xã hội; bất bình đẳng và phân tầng xã hội; sự điều tiết của xã hội; chuyển biến xã hội,… 

Việc tiếp cận xã hội học có thể hướng dẫn người học cách tổ chức suy nghĩ để đặt câu hỏi tốt hơn và hình thành câu trả lời tốt hơn khi quan tâm tới các hiện tượng xã hội. Đồng thời, việc học xã hội học cũng có thể giúp người học nhận thức rõ hơn rằng, sự sẵn lòng và khả năng nhìn thế giới từ quan điểm của người khác là điều quan trọng cho việc chung sống trong một thế giới ngày càng đa dạng và hội nhập.

Cuốn giáo trình Xã hội học đại cương này được biên soạn trước hết dành cho sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Tây Nguyên nhưng chúng tôi hi vọng nó có thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên đang học tập, nghiên cứu xã hội học và những ai quan tâm tới bộ môn xã hội học