Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Anten và Truyền sóng

Tác giả: PGS. TS Phan Văn Ca - ThS. Trương Ngọc Hà - ThS. Trương Quang Phúc

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Môn học Anten và Truyền sóng được giảng dạy cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông tại Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua. Giáo trình Anten và Truyền sóng được biên soạn nhằm cung cấp một tài liệu tham khảo quan trọng cho môn học này.