Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình mạng nơ ron học sâu và ứng dụng

Tác giả: TS. Lê Mỹ Hà

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Mạng Nơron hay mạng Nơron học sâu (Deep Learning Network) là lĩnh vực nghiên cứu các thuật toán, chương trình máy tính để làm sao máy móc có thể học được các tri thức và ra quyết định như con người. Đây cũng là một nhánh quan trọng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ nhanh chóng về số lượng người nghiên cứu cũng như các công trình mới được công bố. Những năm gần đây, hầu hết các quốc gia phát triển và cũng như đang phát triển trên thế giới có sự đầu tư mạnh mẽ về nhân lực, thiết bị để phát triển nền tảng lý thuyết cũng như đưa ra các ứng dụng quan trọng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vào giải quyết các vấn đề khoa học, kỹ thuật và các lĩnh vực khác của đời sống con người.

Không nằm ngoài xu thế đó, cuốn sách này ra đời nhằm mục đích giúp người học có được các định nghĩa cơ bản về mạng Nơron, mạng Nơron học sâu, bản chất toán học của nó. Trong cuốn sách còn giới thiệu các loại mô hình mạng Nơron học sâu tiêu biểu được công bố trong các nghiên cứu trong thời gian gần đây. Một số ứng dụng cụ thể đóng vai trò rất quan trọng của mạng Nơron trong các lĩnh vực cũng được giới thiệu và phân tích. Các lĩnh vực này là nền tảng của các hệ thống thông minh bao gồm thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ.