Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình thiết kế mạch tích hợp CMOS

Tác giả: TS. Võ Minh Huân

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Thiết kế vi mạch tích hợp CMOS là một lĩnh vực rất rộng. Chúng tôi chỉ chọn đưa vào đây những kiến thức cần thiết để thảo luận cho thiết kế và tối ưu. Bộ sách gồm có ba tập nhằm đưa độc giả tiếp xúc với thiết kế vi mạch tích hợp CMOS từ đơn giản đến thiết kế mô phỏng những ứng dụng vi mạch điện tử tích hợp cỡ siêu lớn, với mô hình transistor phức tạp và hiện đại có hành vi phi tuyến, không lý tưởng.

Tập 1: Giáo trình Thiết kế mạch tích hợp CMOS.

Tập 2: Giáo trình Thực hành thiết kế mô phỏng vi mạch CMOS.

Tập 3: Thiết kế mạch tích hợp CMOS nâng cao.