Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Giá trị lý luận và thực tiễn

Tác giả: PGS. TS Đoàn Đức Hiếu, ThS. Phùng Thế Anh, TS. Nguyễn Thị Phượng, ThS. Trần Ngọc Chung

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu