Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bài tập mẫu điện tử

Tác giả: ThS. Vũ Thị Ngọc Thu - ThS. Nguyễn Hữu Phước

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Việt Nam đang không ngừng tiến đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngành Điện tử từ lâu đã là một trong những ngành mũi nhọn trong công cuộc này. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp theo hướng kỹ thuật, bao giờ cũng chú ý phát triển, mở rộng những môn học về điện tử.

Điện tử cơ bản là môn cơ sở cho các ngành học kỹ thuật, đặc biệt là Ngành Điện tử. Đây là môn học dành cho những ai mới bắt đầu tìm hiểu về điện tử. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã dành 4 tín chỉ cho môn học này. Với chương trình đào tạo 132 tín chỉ cho một ngành học, thì số tín chỉ của môn Điện tử cơ bản cho thấy tầm quan trọng của môn học.