Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình thực tập điện lạnh 3

Tác giả: TS. Lê Minh Nhựt - ThS. Lại Hoài Nam - ThS. Nguyễn Thành Luân

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Giáo trình được biên soạn theo đề cương môn học Thực tập Điện lạnh 3 của chương trình đào tạo 132 tín chỉ ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt áp dụng từ năm 2018 thuộc Bộ môn Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh, Khoa Cơ khí Động lực, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Môn học nhằm trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt kiểu thức về an toàn điện, các thiết bị và khí cụ điện, các mạch điện điều khiển trong các hệ thống nhiệt lạnh.