Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Những vấn đề cơ bản của Pháp luật Đại cương

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nga - ThS. Lê Văn Hợp

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Pháp luật đại cương là môn học bắt buộc thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Nhà nước và pháp luật, trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết như kỹ năng phân tích, lập luận, và tranh biện, giúp sinh viên hình thành thái độ tôn trọng pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Với mục tiêu mang đến cho người học một công cụ hiệu quả khi tiếp cận các nội dung của môn học Pháp luật đại cương tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách theo hướng cập nhật kiến thức mới với cách viết đơn giản, dễ hiểu, dễ ứng dụng không đi sâu vào vào việc phân tích các lý luận mang tính học thuật mà tập trung vào các vấn đề mang tính thực tiễn với nhiều ví dụ cụ thể của từng bài.

Nội dung sách gồm 9 chương trong đó 5 chương đầu thuộc phần lý luận chung về Nhà nước và pháp luật và 4 chương sau giới thiệu những nội dung khái quát về các ngành luật phổ biến của Việt Nam như Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình và Luật Lao động. Bên cạnh nội dung lý thuyết, sau mỗi chương là phần ôn tập với 3 dạng: câu hỏi nhận định đúng sai, giải thích; bài tập tình huống và đề tài tiểu luận gợi ý.