Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Thực tập Xử lý khí thải

Tác giả: Hoàng Thị Tuyết Nhung - Trần Thị Kim Anh

Số lượng còn: 8


Nội dung giới thiệu

Giáo trình Thực tập xử lý khí thải được viết dùng cho sinh viên ngành môi trường có thể tìm hiểu cách thức lấy mẫu và phân tích các chất ô nhiễm cơ bản trong không khí xung quanh. Sinh viên môi trường cũng cần nắm được các phương pháp xử lý bụi và khí thải thông qua vận hành các mô hình xử lý quy mô phòng thí nghiệm. Đồng thời, sinh viên môi trường cũng nắm được các tác nhân vi khí hậu ảnh hưởng đối với sức khỏe người lao động trong môi trường làm việc. Vì vậy, quyển giáo trình gồm 3 phần như sau:

Phần 1: Lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm không khi xung quanh.

Phần 2: Đo đạc và phân tích các chỉ tiêu trong môi trường làm việc.

Phần 3: Vận hành mô hình xử lý khí thải.

Sinh viên thực tập hoàn chỉnh 3 phần sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho quá trình thực tập về lĩnh vực phân tích và xử lý khi thải, để có thể trở thành một kỹ sư môi trường trong tương lai.