Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình Thí nghiệm hóa hữu cơ

Tác giả: TS. Võ Thị Ngà - TS. Hoàng Minh Hảo - TS. Hồ Phương

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu

Thí nghiệm Hóa hữu cơ là môn học cơ sở ngành dành cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học. Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức về các kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm hóa hữu cơ để có thể tổng hợp, tách và tinh chế các hợp chất hữu cơ. Bên cạnh đó, môn học còn giúp sinh viên thành thạo trong thao tác thí nghiệm và rèn luyện kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm hóa hữu cơ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu học tập cho môn học Thí nghiệm Hóa hữu cơ, Giáo trình Thí nghiệm Hóa hữu cơ đã được biên soạn gồm hai phần chính: Phần 1: Giới thiệu về Thí nghiệm Hóa hữu cơ và Phần 2: Thí nghiệm với 8 bài thí nghiệm.