Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình trí tuệ nhân tạo cơ sở và ứng dụng (Ngành Kỹ thuật máy tính)

Tác giả: TS. Trương Ngọc Sơn

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Giáo trình Trí tuệ nhân tạo - Cơ sở và ứng dụng được biên soạn bao gồm các lý thuyết cơ bản và nâng cao về các mạng nơ-ron nhân tạo, các giải thuật huấn luyện mạng, các mạng nơ-ron ứng dụng trong thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng mạng học sâu vào giải quyết các bài toán trong thị giác máy tính, trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Giáo trình được biên soạn nhằm phục vụ cho môn học Cơ sở và ứng dụng AI của ngành Kỹ thuật Máy tính tại Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.