Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tấn Dũng - ThS. Mai Thị Hải Anh - KS. Đỗ Thùy Khánh Linh - TS. Nguyễn Đặng Mỹ Duyên - ThS. Đặng Thị Ngọc Dung

Số lượng còn: 9


Nội dung giới thiệu
Cuốn sách Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men được biên soạn không ngoài mục đích là một sách giáo trình, có thể dùng làm giáo trình giảng dạy cho sinh viên, học viên sau đại học ở các trường đại học thuộc khối kỹ thuật trong các lĩnh vực Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ nhiệt, Công nghệ môi trường và một số ngành kỹ thuật khác có liên quan.