Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ doanh nghiệp

Tác giả: Nguyễn Văn Báu (Chủ biên) - Nguyễn Phạm Ngọc Hân - Lê Thị Vị - Hà Minh Minh Đức

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

 Để góp phần tìm ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, toàn diện, quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ doanh nghiệp trên cơ sở lý luận, pháp lý, thực tiễn lưu trữ học Việt Nam, các giảng viên là tiến sĩ, thạc sĩ Khoa Lưu trữ học – Quản trị văn phòng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu biên soạn cuốn sách này. Với những nội dung kiến thức cơ bản và khá đầy đủ về phương cách, mô hình quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ doanh nghiệp đã được các tác giả trình bày trong 6 chương, hy vọng cuốn sách này có ý nghĩa tham khảo nhất định đối với các đối tượng có liên quan, cụ thể: ban lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp; người được phân công trực tiếp quản lý văn bản; giảng viên các trường đại học, cao đẳng giảng dạy chuyên ngành lưu trữ học, quản trị văn phòng; các sinh viên, học viên các trường đại học, cao đẳng đang theo học ngành lưu trữ học, quản trị văn phòng…