Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Một đời sân khấu

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bạch

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Cuốn sách gồm 5 phần: Phần 1. Một số ca khúc; Phần 2. Những mẩu chuyện kháng chiến; Phần 3. Hồi ký; Phần 4. Về kịch nói và sân khấu cải lương Nam bộ; Phần 5. Đề cương nghiên cứu và Phụ lục. Nhớ người ra đi.

Cuốn sách thể hiện những tâm huyết mà Nguyễn Ngọc Bạch đã suốt đời cống hiến cho sự nghiệp gìn giữ và phát triển sân khấu Nam Bộ, vì mảnh đất và con người Nam Bộ chính là cái nôi nuôi dưỡng người nghệ sĩ - chiến sĩ trong ông. Đặc biệt, sân khấu Nam bộ với những đặc trưng và giá trị nhân văn của nó ngày càng trở nên quý giá, cần được gìn giữ, bảo tồn và phát triển vì đó là một phần quan trọng của bản sắc con người và lịch sử - văn hóa Nam bộ.

Chân dung và cuộc đời của một nhà hoạt động sân khấu cách mạng kỳ cựu của miền Nam - có thể nói là một trong những tên tuổi hàng đầu - đã được giới thiệu khá đầy đủ trong cuốn sách này. 63 tuổi đời với 40 năm đi theo cách mạng, trong đó có 36 năm công tác trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ (bắt đầu từ Đoàn văn công lưu động Long - Châu - Hà... cho đến đoàn ca kịch Cửu Long Giang, Đoàn cải lương Nam bộ, Đoàn kịch Cửu Long Giang, Sở VH-TT và Hội Sân khấu TP.HCM), ông Nguyễn Ngọc Bạch xứng đáng là một nhân sĩ của miền Nam, với lối sống cương trực, phóng khoáng, tình nghĩa và luôn hết mình với công việc.