Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Trang sách cũ phiến bia xưa

Tác giả: Phan Mạnh Hùng - Nguyễn Đông Triều

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Cuốn sách này được xuất bản tiếp nối chủ đề của các quyển sách đã xuất bản trước đây của hai tác giả. Nội dung gồm các bài viết về các di tích lịch sử văn hóa từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ, như chùa cổ ở Phú Yên, đình Long Hậu (Đồng Tháp), đền thờ và lăng mộ Nguyễn Huỳnh Đức (Long An); có các bài viết sâu về giá trị nội dung nghệ thuật của tư liệu Hán Nôm trong các di tích như đình Châu Phú, đình Bình Thủy, đền thờ Trần Văn Năng…; về thể văn tế Hán Nôm, về thơ Nôm sưu tầm tại tỉnh Tiền Giang, hay luận giải về đặc điểm văn tự của di sản Hán Nôm tỉnh Đồng Tháp, phương thức ghi địa danh bằng văn tự Hán Nôm trong tập Kim cổ kỳ quan sưu tầm tại tỉnh Đồng Tháp…

Bên cạnh đó có các bài viết về nhân vật văn hóa lịch sử như vua Lê Hiến Tông và thơ của ông chép trong Toàn Việt thi lục…; là những câu chuyện văn gần hơn: văn học Quốc ngữ ở Nam Bộ diễn ra từ hơn một thế kỷ nay, những bài viết với những tư liệu mới… Ở từng bài viết, người đọc cảm nhận được tâm huyết của các tác giả đối với các giá trị văn hóa lịch sử văn chương của dân tộc qua những trang viết có trách nhiệm và khảo cứu kỹ càng, công phu, sẽ đem đến cho bạn đọc những điều lý thú trong việc cảm nhận những vẻ đẹp của văn hóa phương Nam trong dòng chảy chung của dân tộc.