Chi tiết sách
Bắt sâu - Tiểu thuyết

Tác giả: Lâm Hà

Số lượng còn: 9


Nội dung giới thiệu
- Một cơ sở bình phong của ngành an ninh bị tiết lộ qua nội dung một quyển sách cấm.
- Một sĩ quan an ninh Việt Nam bị ám sát ở Amsterdam.
- Những cuộc đe dọa khống chế các quan chức Việt Nam tha hóa biến chất của một nhóm tội phạm mang mật danh Sâu Bọ.
- Cuộc tranh đoạt lợi ích kinh tế tại Việt Nam giữa hai nhóm tài phiệt mà sau nó lại là ân oán giữa hai điệp viên Xô-Mỹ từ chiến tranh lạnh trong quá khứ.
... Và một nỗi đau thầm lặng của những người lính an ninh có lúc phải đặt lợi ích quốc gia Việt Nam lên trên tự hào nghề nghiệp lẫn lòng tự trọng của bản thân mình.