Chi tiết sách
Hệ nàng cơm nàng bún

Tác giả: Lê Lade

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu
Mấu chốt của cuốn sách "Hệ Nàng cơm - Nàng bún" vẫn là chuyện khơi gợi để bà con cô bác có cái hứng chí nhớ lại, kể lại cho vui những kỷ niệm, lưu những chuyện đời... Cuốn sách chống chỉ định cho nghiên cứu, tra cứu; mà "chỉ định" là một "đóa hàm tiếu", mua vui cho "đời bớt khổ" mà thôi.
 
Sài Gòn thì có xưa và nay. Xét theo địa chí ngày nay thì Sài Gòn gộp chung ba nơi xưa lại, Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn. Cuốn sách này như một sân chơi mở, mời bà con cô bác có "cùng hệ" cùng có đôi lời đàm đạo.