Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo - Bên lề con chữ

Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình (Sưu tầm và giới thiệu)

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Nguyễn Tuấn Bình là giảng viên bộ môn Cầu hầm của trường Đại học Giao thông Vận tải, đã bỏ nhiều công phu sưu tập hầu như tất cả những bài báo của tác giả Nguyễn Hiến Lê, rồi sắp xếp, hệ thống lại theo từng chủ đề để giới thiệu ra cho những người đồng điệu cùng chí hướng. 

Công trình dày dặn này chia làm hai cuốn độc lập:  Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo - Theo dòng thời cuộc , bàn về Văn hóa, Xuất bản, Giáo dục, Thời đại; và  Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo - Bên lề con chữ , với các nội dung: Nghề cầm bút, Chuyện ngữ văn, Tin điểm sách, Dòng tùy bút, Tình bạn văn. Hai tập sách này giúp chúng ta biết thêm về người trí thức ấy, ngoài là một học giả, một nhân vật có nhiều thành tích xuất sắc về phương diện học thuật, một con người của sách vở, "ông còn là một trí thức đầy trách nhiệm thể hiện ở thái độ yêu nước thương dân chân thành, lúc nào cũng bận bịu việc đời, trăn trở với những nỗi thăng trầm của dân tộc cũng như về những vấn nạn của thế giới..." như lời chia sẻ của Nhà nghiên cứu Trần Văn Chánh.