Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Sổ tay Pháp luật Lao động (Dành cho người làm công tác nhân sự trong doanh nghiệp)

Tác giả: Luật sư Nguyễn Hữu Phước

Số lượng còn: 10


Nội dung giới thiệu
Nếu bạn mới vào nghề nhân sự và chưa tích lũy được nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm về pháp luật lao động hoặc nếu bạn đã có tích lũy nhưng kiến thức chưa theo kịp những thay đổi nhanh chóng của pháp luật lao động hiện nay, bạn đang tìm kiếm một tài liệu ngắn, gọn, súc tích, dễ hiểu mà bao quát tất cả các vấn đề về pháp luật lao động thì Quyển số 1 - Sổ tay Pháp luật Lao động là lựa chọn không thể phù hợp hơn. Bên cạnh các thông tin tổng hợp vô cùng chi tiết và cụ thể xoay quanh các vấn đề pháp lý phát sinh trong mối quan hệ lao động giữa người lao động và doanh nghiệp, Niên giám báo cáo tuân thủ và Bảng câu hỏi tuân thủ luật lao động mới nhất để bạn đọc kiểm tra việc tuân thù luật lao động trong doanh nghiệp cũng như toàn bộ các Thuật ngữ pháp lý về luật lao động cũng được tập hợp đầy đủ trong quyển Sổ tay Pháp luật Lao động này.