Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Đình Nam Bộ xưa và nay

Tác giả: Huỳnh Ngọc Trảng - Trương Ngọc Tường

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Năm 1993, sách Đình Nam bộ - tín ngưỡng và nghi lễ đã được xuất bản. Kể từ đó đến nay, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc xa gần và cũng có được dịp đi đây đó, dự các lễ hội đình, trao đổi với các vị bô lão ở các thôn làng, tiếp xúc với các tài liệu liên quan đến nghi lễ và tín ngưỡng của đình làng: sắc phong, các bản hàm ân, văn tế, tài liệu về nghi lễ... Nói chung những gì mới thu được đã khiến chúng tôi quyết định phải viết lại cuốn sách về Đình Nam bộ thay vì làm công việc thường làm là bổ sung chỗ này việc kia để tái bản.

Nói như vậy, không có nghĩa là cuốn Đình Nam bộ - xưa và nay là hoàn toàn mới mẻ mà thực ra, nó được viết lại bằng những tư liệu dồi dào hơn, phủ chánh những vấn đề đã công bố mà giờ đây chúng tôi thấy là sai sót... Tất nhiên, ở tập sách này không phải là không còn vấn đề gì phải bàn nữa. Chính vì vậy, chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc.

--- Trích Lời nói đầu ---