Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bài hát thần tiên

Tác giả: Từ Kế Tường

Số lượng còn: 8


Nội dung giới thiệu

Với Bài hát thần tiên cũng cần nói ngay rằng, thể loại này chưa xuất hiện nhiều trong dòng văn học hiện đại. Chỉ có thể đếm trên năm đầu ngón tay với Dế mèn phiêu lưu ký, Võ sĩ Bọ Ngựa (Tô Hoài), Những giọt mực (Lê Tất Điều), một vài truyện ngắn của Võ Hồng... Ít lắm.

Ai đó đã nói một điều rất chính xác rằng, một khi đã viết cho thiếu nhi, ngoài vai trò cầm bút thì nhà văn ấy còn phải là nhà sư phạm nữa. Bạn đọc trẻ như trang giấy mới, những tính cách giáo dục, hướng thiện được lồng vào tình tiết văn chương cũng là lúc nhà văn truyền đến một thông điệp có tính giáo dục.

--- Trích Bài hát thần tiên trong mắt tôi ---