Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Vượt qua tâm dịch - Ký ức không quên

Tác giả: Nhiều tác giả

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Vượt qua tâm dịch - Ký ức không quên là tác phẩm tập hợp các bài viết được tuyển chọn từ cuộc thi viết về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn Quận 1, với chủ đề tôn vinh sức mạnh về tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của Nhân dân và chính quyền, hệ thống chính trị Quận cùng những thành tựu đạt được trong cuộc đấu tranh phòng chống dịch. Cuộc thi nhằm hưởng ứng kế hoạch của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Ban Dân vận Thành ủy về tổ chức cuộc vận động viết về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Vượt qua đại dịch - Hướng đến tương lai”.

--- Trích Lời nói đầu  ---