Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
GIA BẢO THIỀN TÔNG

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Những phương thức hoặc cách bí truyền hoặc đặc cách của chư Tổ Thiền Tông, không ngoài mục đích khai thị lợi ích tất cả, dẫn dắt hậu học không ngã không lạc đường tà. Ngài Thiên Cơ mở cửa Tông môn mật truyền tâm pháp, tham Thiền yếu pháp. Được biên tập trong Gia bảo Thiền tông.