Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
HIẾU HẠNH

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Trong Kinh Đức Phật dạy: “ Giả sử hai vai gồng gánh cha mẹ, đi khắp vòng hòn núi Tu di. Trải trăm ngàn kiếp như vậy, cũng không thể đáp đền một phần nào ân nghĩa cha mẹ.” Sâu nặng biết bao. Ngoài sự phụng dưỡng báo hiếu cha mẹ, chúng ta cần phải hướng dẫn cha mẹ bỏ tà theo chánh, bỏ ác theo thiện và tu tập quy hướng Tam Bảo, để siêu thoát khổ luân hồi. Độc giả hãy bước vào ngưỡng cửa Hiếu hạnh.