Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
HOA THIỀN

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu

Những cánh hoa chứa đựng ngôn ngữ Thiền, là kim chỉ nam hướng dẫn hành giả đi vào đạo. Đường hướng tu tập chúng ta phải dụng tâm thế nào? Hoá giải những kiến chấp ra sao? Phương pháp từ thấp lên cao được hướng dẫn cụ thể thực tế, là nẻo về cội nguồn giác ngộ.