Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
HƯƠNG THIỀN

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Trong thiền môn, hương cúc hương mai thường được nhắc đến nhiều nhất, nhưng cũng không bằng hương thiền. Hương vị của thiền siêu thoát các mùi hương. Thế nhưng mấy ai đã thưởng thức?Trong khi đó hương vị của cuộc đời, quyền cao chức trọng, danh vọng tiền tài… không ai mà không say đắm. Nhưng tất cả qua rồi chỉ còn lại trên mái đầu điểm màu sương trắng.