Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
LUẬN PHẬT THỪA TÔNG YẾU

Tác giả: Đại sư Thái Hư

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu

Luận Đại Thừa Tông Yếu, là một trong những trước tác của Thái Hư Đại sư ( 1889- 1947 )  một bậc Cao Tăng Trung Hoa. Thời đại Ngài khoa học phát triển, người ta dùng các môn như: Triết học, Khoa học….để suy lường Phật Pháp, hoặc có một số người phán đoán Phật Pháp một cách hời hợt phiến diện. Vì thế Ngài soạn ra Luận này, giải đáp tất cả nhận thức sai lầm và nêu sáng chân lý Đạo Phật. Do Hoà Thượng Thích Nhật Quang chuyển ngữ.