Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
LUẬN TỌA THIỀN

Tác giả: Thiền sư Đại Giác

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

Quyển Luận Toạ Thiền của Thiền sư Đại Giác, gồm có những câu hỏi được chính Thiền sư giải đáp. Nội dung hàm chứa diệu chỉ bất khả thuyết, yếu nghĩa của Thiền gia. Là món quà vô giá cho những hành giả khát khao pháp vị Thiền Tông.