Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
MAI VÀNG ÁNH ĐẠO

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu

Nhân ngày đầu Xuân mai vàng rực nở, pháp bảo là món quà xuân. Chỉ dạy pháp tu cần yếu và phương pháp tu tập. Mong chư Phật tử nhận được những đoá hoa pháp bảo chân thật này, người người hết khổ được vui, nhà nhà an lạc.