Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
NẮNG MỚI TRONG VƯỜN THIỀN

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu

Tập sách này là nhịp cầu giao cảm, dẫn bước dậy bảo. Lời tâm sự cùng phương pháp tu tập, hy vọng đại chúng nhận ra yếu chỉ tu hành, nối dõi mạng mạch Phật Pháp.