Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
NIỀM VUI ĐẦU XUÂN

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Nhân ngày đầu xuân, niềm vui pháp hỷ gởi đến toàn thể huynh đệ, đến đạo tràng. Ứỏc vọng tất cả chúng ta nghe nhận, cùng tập trung ý chí phấn đấu tu tập. Phát nguyện dõng mãnh thực hiện trọn vẹn, đạt được niềm vui đại hoan hỷ như Đức Phật Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc.