Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
NÚI THÁI BÊN NGUỒN

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Lời tâm sự, nói lên công dưỡng dục sanh thành của cha mẹ. Muốn hoàn thành hiếu hạnh, chúng ta phải tu như thế nào? Xin giới thiệu độc giả quyển Núi Thái bên nguồn.