Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
SƠN CƯ BÁCH VỊNH

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Sơn Cư Bách Vịnh, do Thiền sư Tông Bổn trước tác một trăm bài vịnh ở núi. Là một Thiền sư liễu ngộ Thiền cơ và ngộ đạo, được diễn tả trong lời thơ.. Hoà Thượng Thích Nhật Quang chuyển dịch và chú giải, là quyển sách cần thiết cho hành giả bước đầu sơ cơ tu đạo.