Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
SỐNG THIỀN

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Đối với Phật tử trong cuộc sống, chúng ta sống như thế nào để không phiền não không rơi vào si mê? Sống như thế nào để an vui hạnh phúc và tỉnh thức giải thoát? Xin mời quý vị bước vào cửa ngõ Sống thiền.