Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
SUỐI REO RỪNG TRÚC

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Vua Trần Nhân Tông sau khi rời ngôi vị đế vương, Ngài đã dứt khoát chọn con đường xuất gia nơi non thẳm Trúc lâm Yên tử. Bài ca Đắc thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, là bài ca thành đạo của Sơ Tổ Trúc Lâm khi Ngài tu trên núi rừng, niềm vui đạt đạo. Là những đường lối tu hành, chỉ dạy cho hàng hậu học. Được dịch thành quyển Suối reo rừng Trúc do Hoà Thượng Thích Nhật Quang chuyển ngữ cùng lời giảng giải.