Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
BỎ TẤT CẢ, ĐƯỢC TẤT CẢ

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu

Hai bàn tay nắm một vật gì mà không buông bỏ, thì không thể nắm vật khác. Nếu buông bỏ, thì bàn tay cầm được tất cả mọi vật. Bỏ tất cả được tất cả, một triết lý sự sống. Được Hoà Thượng Viện chủ giảng dạy trong quyển “Bỏ Tất Cả Được Tất Cả.”