Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
TÂM THIỀN

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Nói đến giác ngộ là nói đến trí tuệ, nói đến trí tuệ là nói đến Thiền định. Thiền định là cánh cửa đi vào trí tuệ, khai phóng tâm linh mở cửa giác ngộ. Áp dụng phương pháp tu tập thiền để trí tuệ phát sanh, sống với tâm thiền trong mọi hoàn cảnh. Quyển Tâm Thiền, là cửa ngõ phương pháp sống với tâm Thiền.