Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
CHÚNG TA ĐI CHÙA LÀ ĐỂ CẦU XIN HAY TU THEO PHẬT

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Tôn giáo là nơi tín ngưỡng, cuộc sống bề bộn thăng trầm, vô thường biến đổi đau khổ, làm con người đuối sức và tìm chốn nương tựa. Đạo Phật là đạo trí tuệ và từ bi, chúng ta đi chùa cầu nguyện hay tu theo lời Đức Phật? Được Hoà Thượng giảng dạy rõ trong  quyển sách này.