Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
THƠ MÂY

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Tập Thơ mây là một sáng tác của Thiền sư, nói lên niềm cảm hứng giải thoát.